tiistai 25. tammikuuta 2022

Omavaraistieto kiertoon -hanke käynnistyy Joensuussa

Ensin asia lyhyesti:

Omavaraistieto kiertoon on kestävyysmurrokseen tähtäävä hanke, jonka työpajapäivissä opitaan ja tehdään yhdessä konkreettisia asioita (kalastus, viljely, marjastus, käsityöt).

Sanoitamme sitä, mitä siirtymä kokemus- ja tunnetasolla merkitsee. Työstämme oppimisen ja yhdessäolon kokemuksia, kytkemme ne laajempiin yhteyksiin ja löydämme elämälle merkityksiä ylikulutuksen ulkopuolelta.

Vakaumuksemme on, että mielekkäiden asioiden tekeminen yhdessä kanavoi ahdistuksen toivoksi.

Joensuun seudulla tapahtuvaa hanketta rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto ja sen toteuttaa Sanaratas ry. Hanke on suunnattu alle 29-vuotiaille, mutta mukaan otetaan myös vanhempia ihmisiä, jotka haluavat jakaa tietotaitoaan ja tukea nuoria elämässä eteenpäin.

Aloitustilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.


Opetellaan kasvimaahommia.

Sitten vähän pidemmästi.

Jatkuvasta kasvusta merkitykselliseen elämään

Kasvun rajat iskeytyvät silmille maastopaloina, myrskyinä, kuivuutena, rankkasateina, eläinpopulaatioiden rajuna pienenemisenä, sukupuuttoina ja valtamerien muovilauttoina. Jotta ihmiskunta voi jatkaa tätä elämäksi kutsuttua ihmeellistä matkaa, asioiden on muututtava paljon ja nopeasti.

On hylättävä ajatus jatkuvasta kasvusta - paitsi jos sillä tarkoitetaan rakkauden, luottamuksen, ilon ja merkityksellisyyden kaltaisten asioiden jatkuvaa kasvua. Parempia kasvu- ja elinoloja ei enää voi perustaa aineellisen ja taloudellisen kasvun varaan. Täytyy löytää muita olemisen tapoja; tulee oppia ajattelemaan ja elämään ilman jatkuvaa kasvua.

Tiedämme, että itselle mielekkäiden ja muiden kanssa asioiden yhdessä tekeminen voi kanavoida ahdistusta ja voimattomuutta toivoksi. Kestävyysmurros ja systeeminen siirtymä kestämättömästä kulttuurista kestävään on paljolti mielellinen siirtymä. Tähän siirtymään tarvitaan asenteiden muutosta, luovuutta, rohkeutta ja mielikuvitusta. Se voi tapahtua yhteisessä toiminnassa, löytämällä merkityksiä ylikulutuksen ulkopuolelta ja sanallistamalla ja jakamalla näitä kokemuksia.

Opetellaan kalahommia.


Omavaraistaitoja, yhteisöjä ja vaikuttamista

Omavaraistieto kiertoon vastaa konkreettisin tavoin näihin tosiseikkoihin. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat nuoret

  1. oppivat omavaraistaitoja,
  2. saavat kontakteja ja samanhenkisten verkostoja,
  3. oppivat sanallistamaan, mitä systeeminen siirtymä voisi kokemisen ja tekemisen tasolla merkitä, ja
  4. voivat halutessaan osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hankkeessa opitaan viljelyn, marjastuksen, sienestyksen, kalastuksen ja käsitöiden kaltaisia taitoja, joista on hyötyä elämässä, olivatpa sen reunaehdot millaiset hyvänsä. Itse tekeminen ja omavaraistaitojen oppiminen vahvistavat pystyyvyden kokemusta ja itsetuntoa.

Työpajapäivät jakautuvat kolmeen "koriin", joista yhden teema on kasvimaa & puutarha, toisen metsä & järvi ja kolmannen kädentaidot & rakentaminen. Tiedossa on mm. kasvimaan suunnittelua, kuoreiden liippimistä, kasvimaapalstan perustamista, polkupyörän korjausta, huussin rakennusta sekä retkiä mustikka- ja sienimetsään.

Opetellaan marja- ja sienihommia.


Ei lisää paineita nuorille

Mottona on se, että nuoria kannustetaan olemaan sitä, mitä he ovat, ja tulemaan siksi, miksi he ovat tulossa. Kenenkään ei tarvitse rakentaa brändiä tai alkaa yrittäjäksi ja oman elämänsä toimitusjohtajaksi. Nuorten maailmassa vaatimuksia ja paineita on jo riittävästi - tämä hanke ei niitä enää lisää.

Hanke on yksi porrasaskelma, kun laskeudutaan kohti kestävämpää maailmaa. Sanomme laskeudutaan, koska valtaosa nykymaailman ongelmista johtuu ihmisen ylettömästä puuhakkuudesta. Kestävä maailma on nykymaailmaa olennaisesti hitaampi ja levollisempi.

Kestävämmässä maailmassa, jollaiseen tässä hankkeessa pyritään, ihminen tuntee kuuluvansa maailmaan, paikkaan ja yhteisöön. Yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen auttaa nuoria tavoittamaan elämälle tarkoituksia, joiden puolesta toimiminen pitää elämänhalua yllä.

Opetellaan rakennushommia.


Toisen osaan asettuminen luontoyhteyden ydintä

Ihminen on vain yksi osa luontoa, mutta ihmisellä on niin paljon valtaa, että olemme siirtäneet planeetan antroposeenin aikakauteen.

Tässä hankkeessa ajatellaan, että tämä hallitsijalaji on myös läpeensä eettinen olento; me kykenemme tajuamaan tekojemme seurauksia toisten ihmisten ja luontokappaleiden näkökulmasta. Siksi empatia, toisen osaan asettuminen ja asioiden katsominen toisen ihmisen tai olennon näkökulmasta on olennaisen tärkeä taito. Nämä kyvyt ovat keskeisiä myös luontoyhteyden kehittymisessä. Sellaisesta, mistä välittää, mitä rakastaa, mikä on itselle tärkeää ja mikä on lähellä, haluaa pitää huolta.

Miksi lähtisin mukaan? Mihin sitoudun?

Miksi mukaan? Syitä on monia. Ensinnäkin hankkeen tapahtumissa saa aina jotakin syötävää. Toiseksi niissä voi oppia uusia asioita, tutustua kivoihin ihmisiin ja saada raitista ilmaa. Kolmanneksi voi käydä niin, että elämä alkaa tuntua enemmän elämisen arvoiselta. Neljänneksi alle 29-vuotias osallistuja voi saada Tieto kiertoon -osaamismerkin, joka kukaties hyödyttää työnhaussa tai muutoin.

Hankkeesta voi noukkia rusinat pullasta ja osallistua niihin työpajapäiviin, joihin haluaa ja pääsee. Tieto kiertoon -merkin voi kuitenkin saada vain, jos osallistuu useampiin tapahtumiin.

Kannattaa tulla aloitus- ja infotapahtumaan la 26.2.22 klo 14-17 (ilmoittautumislinkki täällä) ja tutkailla, olisiko tämä oma juttu. Sanarattaan sivuilla kerrotaan myöhemmin muista hankkeen tapahtumista.

Yhteistyökumppaneita on koko joukko, mm. ALL-YOUTH-hanke, Opintokeskus SIVIS, Kohtuus Vaarassa -liike ja Omavaraopisto. Hanke kestää ainakin tämän vuoden.

Ilmoittaudu mukaan, jos kiinnostuit! Lisätietoja allekirjoittaneelta.

Topi Linjama, linjama@gmail.com, 045 1385789

Omavaraistieto kiertoon -hankkeen työntekijä

2 kommenttia:

  1. Kannattaa perehtyä myös uusimpien tutkimusten (2016 - 2021) mukaiseen käsitykseen syötävistä luonnonkasveista. Kirja on yleistajuisesti kirjoitettu: https://www.suomalainen.com/products/tutkijan-totuus-syotavista-luonnonkasveista-terveytta-lahiluonnosta

    VastaaPoista
  2. Kirjan ydinsanoma on seuraavassa vertaisarvioidussa (Peer-reviewed) tutkimussa, joka on kirjoitettu selkeällä, yleitajuisella englanninkielellä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/335382/fft2.106.pdf?sequence=1

    VastaaPoista